REGULAMIN BLACK FRIDAY

 

§1
Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Ssprzedazy produktow akcji rabatowej „BLACK FRIDAY”.
2. Organizatorem przedsprzedaży jest Umalucha 99-300 Kutno ul. Wilcza 1 nip.7752393164 regon.100816922, zwana dalej
„Organizatorem” prowadząca sklep Internetowy: https://umalucha.pl/ oraz sprzedaz stacjonarna w Kutnie

§2
Termin i miejsce sprzedaży:

1. Sprzedaż prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie internetowym
www.umalucha.pl oraz stacjonarnie.

§3
Rabaty obowiazujace :

3.1. na www.umalucha.pl - -10%*
*w terminie 17.11 godz.16.00 - 19.11 godz.23:59
3.2. stacjonarnie - -15%*
*w terminie 17.11 godz.16.00 - 18.11 godz.14.00
*dotyczy produktow dostepnych na magazynie w dzien akcji
*dotyczy odplatnosci w gotowce; platnosc karta platnicza pomniejszona o wysokosc prowizji platnosci karta
*dotyczy rabatu od ceny SRP - Sugerowana cena Rynkowa w Polsce.

§4
Warunki udziału w sprzedaży:

1. Sprzedażą objęte są zamówienia Uczestnika złożone w Sklepie Internetowym
www.umalucha.pl oraz stacjonarnie.
2. Formy płatności dostępne do produktów objętych sprzedażą na stronie umalucha.pl:
przedpłata przelewem tradycyjnym, przelew24, platnosc PayU, pobranie. 
W przypadku braku płatności w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, organizator zastrzega
sobie prawo do anulacji zamówienia bez wcześniejszego informowania klienta.
3. Sprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
4. Uczestnik sprzedaży może skorzystać z niej jednorazowo.
5. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczacej parametrow zamowienia, Uczestnik zobowiazany jest 
przeslac informacje na adres mailowy Organizatora - biuro@umalucha.pl z adresu mailowego Uczestnika wskazanego 
w zamowieniu zrodlowym.
Zmiany zamowienia przekazane w innej formie nie beda uwzglednione.
6. W przypadku jezeli termin realizacji zamowienia nie spelnia oczekiwan Uczestnika, istnieje mozliwosc 
rezygnacji z zamowienia.
Przyjecie rezygnacji z zamowienia nastepuje wylacznie w formie elektronicznej na maila Organizatora - 
biuro@umalucha.pl
Potwierdzenie rezygnacji z zamowienia nastepuje w takze w formie elektronicznej z maila wymienionego powyzej.

§5
Uprawnienia organizatora:


1. Organizator ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami sprzedaży.
2. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem przedsprzedaży, tj. udzielaniem informacji na temat przedsprzedaży, 
rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

§ 6
Postanowienia końcowe:


1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.umalucha.pl oraz w Punktach 
Handlowych Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Pozdrawiamy,
Zespół umalucha.pl
"Od pierwszego uśmiechu"
                                                                               
tel. 609374567, 723296866

www: https://umalucha.pl
facebook: https://pl-pl.facebook.com/umalucha.pl.3
instagram: https://www.instagram.com/umalucha
allegro: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=27616069&order=qd